AktuálněPřipravujeme zpěvy 

na první svaté přijímání 

a pilujeme X. MISSA V. E. Horáka 

na rajhradskou Petropavelskou pouť.