Z archivu.....

adventní koncerty v roce 2015 a 2016 v kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích připravili Dontík a Donton. 

Zde  a zde

Výlet Rajhrášek - Stezka bosou nohou


Rok 2018

Tradiční vánoční setkání

... na výstavě betlémů v Rajhradě

... na živém betlému v Rajhradě

fotky


Špekáček 2018

V sobotu 8. září jsme zahájili další zpěváckou sezonu. Před tím, než nás pohltí pilné nacvičování nových skladeb, jsme si společně užili  sobotní odpoledne. Opekli špekáček,  ocenili chutně připravené párky v rohlíku, okoštovali benediktinskou slivovici, balonky cestovatele jsme vyprovodili na jejich cestu. Užili si malí i velcí - prostě - měli jsme se dobře.

Podívejte!

Svatodušní vigilie

Také zpěváci byli při tom! S repertoárem svatodušních zpěvů! A prožili jsme pěkné společenství s prosbami o dary Ducha svatého. Byla připravena  vaječina, tradiční pokrm, který se po večerní vigilii podává všem, kteří byli přítomni. Letos padlo 150 ks vajec a tři šrůtky slaniny, spousta cibule. Mňam.  Na přípravě a servírování této chutné krmi se podíleli  někteří z řad zpěváků. 

Malá ochutnávka

Velikonoční svátky

 Pro zpěváky jedno z nevytíženějších období, ale zároveň také nejradostnějších. Po Velkém pátku přichází  zjištění, že..... hrob je prázdný....! 

Zpěváci důležitost a slavnostní ráz těchto dnů obohacují svým pěveckým umem a začínají na Květnou neděli. Zpívané antifony při obřadu svěcení ratolestí a při liturgickém průvodu připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, zpívané pašije. Pokračujeme na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a vrcholem je slavnost Zmrtvýchvstání v neděli. 

Květná neděle

Velikonoční triduum

Hody v Rebešovicích ke cti sv. Doroty 

Místní i přespolní takřka zaplnili sál na zámečku v Rebešovicích, aby při mši svaté oslavili svoji patronku, sv. Dorotu. Místo tradiční promluvy nás bratr František spolu s přítomnými dětmi provedl životem této světice. Dotník byl při tom a svým zpěvem přispěl ke slavnostnímu rázu hodového dne. 

Mrkněte!


Rok 2017

Vánoční zpívání

Spolu s vámi, kteří nám fandíte, jsme zakončili vánoční dobu v kostele sester Těšitelek BSJ v neděli 7. ledna. Bylo fajn. 

Zatím malá ochutnávka - Dontík 

Živý betlém

Na padesát koledníků se přišlo poklonit malému Ježíškovi, kterého letos ztvárnila Irenka Pokorná z Opatovic. Scéna se odehrála na nádvoří benediktinského kláštera v Rajhradě 25. prosince 2017 za zpěvu koled Rajhradského pěveckého sboru a za vydatné pomoci dobrovolníků, kteří se na akci podíleli technicky. 

Mrkněte na fotky a video!

Napsali o nás

Výstava betlémů

Tradiční výstava betlémů v rajhradském benediktinském klášteře s doprovodným programem, vůní pečeného cukroví, povidlí, svařáku, punče a hlavně s ochotnými lidmi, kteří se na programu podíleli, proběhla od 16. 12. do 29. 12 2017.

foto Martin Šťovíček

foto Jiří Milek

Setkání u vánočního stromu

7. prosince proběhlo tradiční setkání u vánočního stromu v Rajhradě. Také Dontík byl při tom  a zazpíval několik adventních skladbiček.

Mrkněte!

Popelka Nazaretská

Rajhradský pěvecký sbor předvedl v neděli 22. října ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Rajhradě literárně - hudební pásmo s názvem Popelka Nazaretská. Autorem původní básně je Václav Renč, celé dílo je prokládáno písněmi Víta Petrů.

foto J. Milek