Rok 2019Ve čtvrtek 27. června 

jsme se rozloučili a na rajhradský hřbitov doprovodili P. Augustina. Na rajhradském kůru tento den bylo plno. Sešlo se přes sto zpěváků a muzikantů, jejichž zpěv a hudební doprovod byl odrazem díků za veškerou podporu, které se rajhradskému pěveckému sboru od pana převora mírou vrchovatou dostávalo. 

Děkujeme.

....


18. června 2019

na zasloužené dovolené v Dobré Vodě u Hartmanic zemřel náhle  P. Augustin Ladislav Gazda, OSB, převor a rajhradský farář.

Smutno je nám bez pastýře.... 


První svaté přijímání

v neděli 16. 6. přijalo 6 prvokomunikantů, kteří se poctivě připravovali celý školní rok. Poslední čtyři týdny společně s rodiči prožívali bezprostřední přípravu. Ke slavnostnímu rázu bohoslužby přispělo také sborové zpívání, tentokrát průnik  všemi odděleními. 

Bylo svátečně...

....


Vigilie slavnosti seslání Ducha svatého

u Benediktinů v sobotu 8. 6. večer. Svatodušní zpěvy, svatodušní texty a prosby o dary Ducha svatého nejen pro naši farnost. 

I na vaječinu došlo, tentokrát ze 150 vajec. 

Bylo příjemně a slavnostně.

zde


Rajhrášek

v neděli 12. 5. na mši svaté v Opatovicích zazpíval maminkám k jejich svátku a rozloučili jsme se s další pěveckou sezonou. Pravidelně jsme zpívali každou třetí neděli v měsíci na opatovických bohoslužbách. 

Bohu díky!


Výlet

pro především malé zpěváky a jejich rodiče. Tentokrát k premonstrátům do Nové Říše, na oběd k Šimáčkům a cesta zpět se zastávkou v Telči, kde jsme navštívili  velmi zdařilé technické muzeum a nový malý pivovar s ochutnávkou nabízených nápojů. 

V sobotu 11. 5. bylo dobře. Velice. 

....


Velikonoční svátky

důležitost a slavnostní ráz těchto dnů obohacují zpěváci svým pěveckým umem a začínají na Květnou neděli.  Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a  slavnost Zmrtvýchvstání jsou dny, které intenzivně trávíme na bohoslužbách. V liturgii a liturgických zpěvech si připomínáme  utrpení, křižování a smrt Ježíše a radujeme se z jeho vítězného zmrtvýchvstání.


Velkopáteční a Velikonoční kantáta

koncert  překrásného hudebního díla  Klause Heizmanna s textem Johanese Jourdana v provedení Dontonu a Dontíku na Květnou  neděli 14. 4. v kapitulní kapli benediktinského kláštera v Rajhradě. 

Odměnou zpěvákům a muzikantům bylo krásné souznění se všemi, kteří na koncert přišli.


Soustředění Dontíku

proběhlo dopoledne v sobotu 16. 3. a pilně jsme nacvičovali Velkopáteční a Velikonoční kantátu,  jejíž provedení společně s Dontonem chystáme na některou z postních nedělí. Půldenní snažení jsme završili výborným obědem.... a domů jsme se rozešli plni nových pěveckých prožitků.

Krásná společná půl sobota.


1. neděle postní

10. 3. na mši svaté v Kostele sv. Kříže v Rajhradě zpíval Donton a Dontík.


Setkání

zpěváků, muzikantů, betlémářů v neděli 20. ledna v kapitulní kapli v Benediktinském klášteře jako poděkování za uplynulý rok, práci a obětavost při akcích rajhradské farnosti. Bylo nám spolu dobře.


Vánoční zpívání 13. 1. 2019

tradičně v klášteře u sester Těšitelek BSJ v Rajhradě. Příjemný zážitek pro naplněný kostel zprostředkovala všechny tři oddělení pěveckého sboru. Společným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán jsme ukončili milou dobu vánoční. 

Bylo krásně.

....

 

Z archivu.....

adventní koncerty v roce 2015 a 2016 v kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích připravili Dontík a Donton. 

Zde  a zde

Výlet Rajhrášek - Stezka bosou nohou


Rok 2018

Tradiční vánoční setkání

... na výstavě betlémů v Rajhradě

... na živém betlému v Rajhradě

fotky


Špekáček 2018

V sobotu 8. září jsme zahájili další zpěváckou sezonu. Před tím, než nás pohltí pilné nacvičování nových skladeb, jsme si společně užili  sobotní odpoledne. Opekli špekáček,  ocenili chutně připravené párky v rohlíku, okoštovali benediktinskou slivovici, balonky cestovatele jsme vyprovodili na jejich cestu. Užili si malí i velcí - prostě - měli jsme se dobře.

Podívejte!

Svatodušní vigilie u sester Těšitelek BSJ

Také zpěváci byli při tom! S repertoárem svatodušních zpěvů! A prožili jsme pěkné společenství s prosbami o dary Ducha svatého. Byla připravena  vaječina, tradiční pokrm, který se po večerní vigilii podává všem, kteří byli přítomni. Letos padlo 150 ks vajec a tři šrůtky slaniny, spousta cibule. Mňam.  Na přípravě a servírování této chutné krmi se podíleli  někteří z řad zpěváků. 

Malá ochutnávka

Velikonoční svátky

Pro zpěváky jedno z nevytíženějších období, ale zároveň také nejradostnějších. Po Velkém pátku přichází  zjištění, že..... hrob je prázdný....! 

Zpěváci důležitost a slavnostní ráz těchto dnů obohacují svým pěveckým umem a začínají na Květnou neděli. Zpívané antifony při obřadu svěcení ratolestí a při liturgickém průvodu připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, zpívané pašije. Pokračujeme na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a vrcholem je slavnost Zmrtvýchvstání v neděli. 

Květná neděle

Velikonoční triduum

Hody v Rebešovicích ke cti sv. Doroty 

Místní i přespolní takřka zaplnili sál na zámečku v Rebešovicích, aby při mši svaté oslavili svoji patronku, sv. Dorotu. Místo tradiční promluvy nás bratr František spolu s přítomnými dětmi provedl životem této světice. Dotník byl při tom a svým zpěvem přispěl ke slavnostnímu rázu hodového dne. 

Mrkněte!


Rok 2017

Vánoční zpívání

Spolu s vámi, kteří nám fandíte, jsme zakončili vánoční dobu v kostele sester Těšitelek BSJ v neděli 7. ledna. Bylo fajn. 

Zatím malá ochutnávka - Dontík 

Živý betlém

Na padesát koledníků se přišlo poklonit malému Ježíškovi, kterého letos ztvárnila Irenka Pokorná z Opatovic. Scéna se odehrála na nádvoří benediktinského kláštera v Rajhradě 25. prosince 2017 za zpěvu koled Rajhradského pěveckého sboru a za vydatné pomoci dobrovolníků, kteří se na akci podíleli technicky. 

Mrkněte na fotky a video!

Napsali o nás

Výstava betlémů

Tradiční výstava betlémů v rajhradském benediktinském klášteře s doprovodným programem, vůní pečeného cukroví, povidlí, svařáku, punče a hlavně s ochotnými lidmi, kteří se na programu podíleli, proběhla od 16. 12. do 29. 12 2017.

foto Martin Šťovíček

foto Jiří Milek

Setkání u vánočního stromu

7. prosince proběhlo tradiční setkání u vánočního stromu v Rajhradě. Také Dontík byl při tom  a zazpíval několik adventních skladbiček.

Mrkněte!

Popelka Nazaretská

Rajhradský pěvecký sbor předvedl v neděli 22. října ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Rajhradě literárně - hudební pásmo s názvem Popelka Nazaretská. Autorem původní básně je Václav Renč, celé dílo je prokládáno písněmi Víta Petrů.

foto J. Milek