Z archivu.....

adventní koncerty v roce 2015 a 2016 v kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích připravili Dontík a Donton. 

Zde  a zde

Výlet Rajhrášek - Stezka bosou nohou


Hody v Rebešovicích ke cti sv. Doroty 

Místní i přespolní takřka zaplnili sál na zámečku v Rebešovicích, aby při mši svaté oslavili svoji patronku, sv. Dorotu. Místo tradiční promluvy nás bratr František spolu s přítomnými dětmi provedl životem této světice. Dotník byl při tom a svým zpěvem přispěl ke slavnostnímu rázu hodového dne. 

Mrkněte!


Rok 2017

Vánoční zpívání

Spolu s vámi, kteří nám fandíte, jsme zakončili vánoční dobu v kostele sester Těšitelek BSJ v neděli 7. ledna. Bylo fajn. 

Zatím malá ochutnávka - Dontík 

Živý betlém

Na padesát koledníků se přišlo poklonit malému Ježíškovi, kterého letos ztvárnila Irenka Pokorná z Opatovic. Scéna se odehrála na nádvoří benediktinského kláštera v Rajhradě 25. prosince 2017 za zpěvu koled Rajhradského pěveckého sboru a za vydatné pomoci dobrovolníků, kteří se na akci podíleli technicky. 

Mrkněte na fotky a video!

Napsali o nás

Výstava betlémů

Tradiční výstava betlémů v rajhradském benediktinském klášteře s doprovodným programem, vůní pečeného cukroví, povidlí, svařáku, punče a hlavně s ochotnými lidmi, kteří se na programu podíleli, proběhla od 16. 12. do 29. 12 2017.

foto Martin Šťovíček

foto Jiří Milek

Setkání u vánočního stromu

7. prosince proběhlo tradiční setkání u vánočního stromu v Rajhradě. Také Dontík byl při tom  a zazpíval několik adventních skladbiček.

Mrkněte!

Popelka Nazaretská

Rajhradský pěvecký sbor předvedl v neděli 22. října ve farním kostele Povýšení svatého Kříže v Rajhradě literárně - hudební pásmo s názvem Popelka Nazaretská. Autorem původní básně je Václav Renč, celé dílo je prokládáno písněmi Víta Petrů.

foto J. Milek