Slovo sbormistra

Rajhradský pěvecký sbor navazuje svou činností na více než stoletou tradici zpívání v rajhradské farnosti. Současná podoba sboru je odrazem zájmu hudebních nadšenců opravdu široké věkové kategorie, a proto je naše pěvecké společenství rozděleno do tří sborů tak, aby hlasové možnosti jednotlivých zpěváků - zpěváčků odpovídaly náročnosti skladeb v jednotlivých sborech.

Oblast našeho zájmu tvoří z velké části liturgická hudba, ať už rytmická nebo klasická, soudobá, či historická - náš repertoár je tvořen od chorálu po Ebena, od lidovky po polyfonii. Zpíváme tedy z velké části při liturgii, kde se snažíme přispět svým zpěvem ke chvále Boží. Pořádáme také koncerty, nebo účinkujeme na jiných, mnohdy charitativních pěveckých akcích.

Duchovní i finanční zázemí při naší práci nám poskytují zejména bratři Benediktini, sestry Těšitelky, město Rajhrad a jiní, převážně rajhradští farníci a další dárci, kterým za to patří poděkování.

Máte-li chuť zapojit se svým zpěvem, popřípadě hrou na hudební nástroj do naší činnosti, napište nám na naši e-mailovou adresu, nebo se informujte u kohokoliv z nás. Buďte bez ostychu, ve sboru účinkují jak profesionálové, tak amatéři, tím více nás hudba okouzluje a baví, na zkouškách si kromě nacvičování užijeme také legraci.

U nových zpěváků, či hudebníků se nekonají žádné přijímačky, přesto tři požadavky na zájemce máme: chuť zpívat nebo hrát, nebýt úplně hudebně hluchý a pravidelně se účastnit zkoušek sboru. Jestliže tyto požadavky splňujete, buďte vítáni. Termín, čas zkoušek a více informací o jednotlivých odděleních sboru jsou uvedeny v jednotlivých sekcích sboru.

Jaroslav Lang